Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Iechyd a Gofal Cymdeithasol TGAU

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth yn ymwneud â'n manyleb TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfredol sydd ar gael yng Nghymru. Bydd cymhwyster TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghymru o fis Medi 2019. Mae'r TGAU newydd hwn yn un o gyfres o gymwysterau sy'n cael eu datblygu ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yng Nghymru gan gonsortiwm City & Guilds/CBAC. Mae manylion y cymhwyster i'w gweld ar wefan y consortiwm.

Bydd dyfarniad olaf ein TGAU gradd unigol a dwyradd cyfredol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn haf 2020, a bydd cyfle i ailsefyll yn 2021 (os bydd angen).


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

O fis Medi 2019/2020, dylai pob ymgeisydd ddilyn yr asesiadau dan reolaeth diwygiedig ar gyfer Uned 1 ac Uned 4.

O 2014 ymlaen, noder mai dim ond Uned 2 sydd ar gael i'w harholi ym mis Ionawr.  Mae Unedau 2 a 3 ar gael i'w harholi ym mis Mehefin.

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol

 
Newydd
pdf document logo
TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.