Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Iechyd a Gofal Cymdeithasol TAG U/UG

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r fanyleb TAG UG/Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru.

Yn dilyn penderfyniad Cymwysterau Cymru i oedi cyn cyflwyno’r cymwysterau TAG UG/Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol tan fis Medi 2020, bydd cyfle asesu olaf y cymwysterau TAG UG/Safon Uwch Gradd Unigol cyfredol yn haf 2021 a chyfle i ailsefyll yn 2022 (os bydd angen).

Fel y cyfathrebwyd yn flaenorol, bydd cyfle asesu olaf y cymwysterau TAG UG/Safon Uwch Dwyradd yn haf 2020 gyda chyfle i ailsefyll ar gael yn haf 2021 (os bydd angen).

Mae’r TAG UG/Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn rhan o gyfres o gymwysterau newydd y mae Consortiwm City & Guilds/CBAC yn eu datblygu ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yng Nghymru. Mae gwefan y Consortiwm yn rhoi manylion am y cymhwyster newydd.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Karen Bushell
029 2240 4263
Ebostio Karen

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2240 4263
Ebostio Hilary

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 
Newydd
pdf document logo
TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.