Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru

Ewch i'r wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru i dderbyn manylion am ein cymwysterau newydd Iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yng Nghymru

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Allison Candy
029 2240 4264
HSCandCC@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
(Gofal Iechyd a Chymdeithasol)

Hilary Wyman
029 2240 4264
HSCandCC@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
(Gofal Plant)

Tania Lucas
029 2240 4264
HSCandCC@wjec.co.uk