Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth TAG UG/U o 2010

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Awduro Canllawiau Addysgu: Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae CBAC yn recriwtio awdur i ysgrifennu adnoddau (Canllawiau Addysgu) i gydfynd â'r fanyleb CBAC TAG UG/Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus awduro llyfryn sy'n amlinellu ac yn esbonio agweddau allweddol ar y fanyleb a'r cynnwys pwnc yn fanwl.

Os hoffech ymgeisio, llenwch ffurflen gais a chyflwynwch i'w ystyried adnodd dosbarth a awdurwyd gennych. Gallwch gysylltu â'r Swyddog Pwnc Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Rachel Dodge , i gael mwy o fanylion


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2240 4285
Ebostio Rachel

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2240 4285
Ebostio Caroline

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol

 
Newydd
pdf document logo
TAG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.