Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TGAU (o 2009)

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Newyddion

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Daeareg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Daeareg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Daeareg ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Manyleb Cyfredol

Mae CBAC yn darparu cymwysterau, Daeareg TGAU sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae manyleb TGAU Daeareg CBAC yn trafod y cynnwys canlynol:

 • Datguddiadau Creigiau
 • Prosesau ffurfio'r tirwedd
 • Deall y Ddaear
 • Prif ddigwyddiadau daearegol
 • Digwyddiadau'r ddaear
 • Geo-wyddonwyr proffesiynol.

Mae'r canolfannau'n hoff o'r cymhwyster hwn am sawl rheswm:

 • Eglurder y Fanyleb
 • A'r gefnogaeth ac arweiniad i athrawon
 • Dibynadwyedd yr arholi 
 • Chyfeillgarwch staff CBAC.

Asesiadau dan reolaeth

Bydd angen sbesimenau ar y canolfannau hynny sy'n bwriadu defnyddio'r dasg Opsiwn 1. Dylai'r canolfannau hyn felly gysylltu â David Evans neu Sarah Price er mwyn trefnu iddynt gael eu hanfon. Cewch eich atgoffa y bydd yr holl ddeunyddiau eraill yn cael eu llwytho i lawr o'r Wefan Ddiogel o Ionawr 2017.

Tasg dan Reolaeth TGAU Daeareg, templed Ffurflen Achredu tasg Opsiwn 2.

Dyddiadau pwysig

Arholiad ar-sgrin - Dydd Mercher Mai 24 2017.

Asesiadau dan reolaeth Opsiwn 1 a 2 - I'w cyflwyno i'r safonwr erbyn Mai 5 2017.

Adnoddau

 • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i athrawon ar ein Gwefan Ddiogel

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

David Evans
029 2240 4253
Ebostio David

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matthew Roberts
029 2240 4253
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Eduqas A Level Geology: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Daeareg Adroddiadau'r Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.