Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bwyd a Maeth TGAU (o 2016)

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb TGAU Bwyd a Maeth newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig (addysgu o 2016). Bydd y cymhwyster diwygiedig hwn, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, yn disodli cymwysterau TGAU Bwyd cyfredol CBAC; TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, TGAU Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth a TGAU Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Bwyd.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Asesiad dan Reolaeth

Mae'r asesiad ar gyfer yr uned 2 (Bwyd a Maeth ar Waith) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Tasg Asesiad Heb Arholiad.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr Bwyd a Maeth yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Allison Candy
029 2240 4262
Ebostio Allison

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2240 4262
Ebostio Gemma

Swyddog Cefnogaeth E-asesu

Bryn Reynolds
029 2026 5328
Ebostio Bryn

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5477
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Bwyd a Maeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.