Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm TGAU

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Newyddion diweddaraf

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Astudiaethau Ffilm Drafft ( i'w addysgu o 2017 )

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig ( 9-1 ) ar gyfer Astudiaethau Ffilm fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Astudiaeth Ffilm ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Gwobrau Delwedd Symudol

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA Logo

Llyfrau posibl

Film Studies - Study and Revision Guide (Illuminate Publishings), Newman, Fairclough and Dearden

Studying Film at GCSE (Auteur) Fairclough, Garvey, Newman a Patrick, ar gael eto! (Roedd allan o brint am gyfnod byr oherwydd galw uchel.)

Marciau Unffurf (GMU)

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf

Ymgyfarwyddo ag arholiadau

Er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â gofynion yr arholiadau, gellir edrych ar dudalen flaen y papur(au) arholiad trwy glicio ar Papur 1 Archwilio Ffilm neu Papur 2 Archwilio Ffilm tu allan i Hollywood. Mae hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer gwylio'r darn o ffilm ar gyfer Papur 1.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Rebecca Ellis
029 2240 4301
Ebostio Rebecca

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2240 4301
Ebostio Mike

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Eduqas A Level Film Studies: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
Eduqas A Level Film Studies: for teachers new to the specification - Online CPD (England and Wales centres)
Eduqas AS Level Film Studies: Online CPD (England and Wales centres)
Teaching Film Production (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Ffilm Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.