Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm TAG UG/U

Newyddion Diweddaraf

Wedi ei achredu: UG CBAC Eduqas Astudiaethau Ffilm (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster UG diwygiedig ar gyfer Astudiaethau Ffilm fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir dod o hyd i'r fanyleb ar dudalen UG Astudiaethau Ffilm ar wefan Eduqas.

Gwobrau Delwedd Symudol

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA Logo

Eitemau eraill ar y dudalen.

1. DPP

4.  FM3 - Graddfa fach: Cynigion project ymchwil

2. Sgriptiau Enghreifftiol a Gwaith wedi'i asesu'n fewnol

5. Cyhoeddiadau

3.  FM1 – FM4   Adnoddau
1. Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gellir archebu lle yn awr ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus cymedroli asesiad mewnol y flwyddyn academaidd 2017-2018. Digwyddiadau rhad ac am ddim yw'r rhain, ond noder os gwelwch yn dda mai un aelod o staff yn unig o bob canolfan sy'n cael eu mynychu. Darperir yr adolygiad o'r arholiad ar-lein.
 


2. Sgriptiau Enghreifftiol ac Gwaith wedi'i asesu'n fewnol

Mae enghreifftiau o sgriptiau gyda sylwadau arholwyr yn rhoi cyngor ar sut y gellid gwella'r sgriptiau hyn ar gael ar y wefan Adolygiad Arholiadau Ar-lein

Yn ogystal, mae enghreifftiau eraill o asesiad dan reolaeth (gyda phrif sylwadau a chyfarwyddyd y safonwr) ynghyd â sgriptiau nodedig ychwanegol (heb sylwadau arholwr) i'w gweld ar wefan ddiogel CBAC (mae angen cyfrinair arnoch i gael mynediad i'r wefan. Mae'r gyfrinair ar gael gan eich swyddog arholiadau)

Dylai enghreifftiau o waith 2015 fod ar gael yn yr hydref.


3. FM1 – FM4 Adnoddau

FM1

 • FM1 Extended Step Outline Guidance
 • Guidance on Completing 'Aims and Context' FM1 & FM3

FM2

Archwilio diwydiant ffilm yr UDA a'r DU (adnodd Adran A) Mae adnodd newydd ar lein: 'Gravity, the world's end ynghyd a ffilmiau annibynol 'Whiplash' a 'The Machine' ar gael ers mis Ionawr 2015.

Arweiniad FM3 - cynhyrchwyd gan Freddie Gaffney (Uwch Safonwr)

 • FM3 Example of Complete Step Outline
 • FM3 Outline Guidance Structure
 • FM3 Screenplay Guidance
 • Guidance on Completing 'Aims and Context' FM1 & FM3

FM4

Adran C - Astudiaeth Feirniadol

 • Fight Club, Happy Together, Les Enfants Du Paradis, Modern Times, Movern Callar, Solaris, Sweet Sweetback's Baadasssss Song, Talk to Her, The Battle of Algiers, Vertigo

4. FM3 - Graddfa fach: Cynigion project ymchwil

Nid yw'r ffurflenni FM3d bellach eu hangen yn swyddogol, ond bydd gofyn darparu eich safonwr (ar ffurf e-bost) gyda'r wybodaeth ganlynol ar gyfer pob ymgeisydd:

 • Maes ymchwil (teitl)
 • Fframwaith y Ffilm (awdur, genre ayyb)
 • Prif a ffilmiau cysylltiedig

Byddai modd danfon yr holl atodiadai ebost ar ffurf Word yn hytrach na PDF os gwelwch yn dda

Manylion safonwr ar gyfer cynigion projectau ymchwol ar raddfa fach

5. Cyhoeddiad(au)

 • Mae Sarah Casey Benyahia, Freddie Gaffney and John White AS Film Studies: The Essential Introduction, Routledge (2008) wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r  fanyleb newydd.
 • Mae The Companion A2 Film Studies: nawr wedi ei gyhoeddi.
 • Introduction to Film Studies (4th edition) gol. Jill Nelmes

Llyfrau defyddiol eraillsydd yn cynnwys deunyddiau perthnasol i'r fanyleb newydd, ond a ysgrifennwyd yn wreiddion ar gyfer yr hen fanyleb:

 • Tanya Jones, A Level Film Studies for WJEC, Hodder Arnold (2005)
 • Jo Harland & Nick Timmons, AS FILM Studies, Nelson Thornes Ltd (2006)
 • Mae Nick Lacey, Introduction to Film, Palgrave Macmillan (2005) yn lyfr mwy cyffredinal am Astudiaethau Ffilm.

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Rebecca Ellis
029 2240 4301
Ebostio Rebecca

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2240 4301
Ebostio Mike

Datblygiad Proffesiynol Parhaus / Hyfforddiant Athrawon

dpp@cbac.co.uk

Cofrestriadau

entries@wjec.co.uk
Eduqas A Level Film Studies: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
Eduqas A Level Film Studies: for teachers new to the specification - Online CPD (England and Wales centres)
Eduqas AS Level Film Studies: Online CPD (England and Wales centres)
Teaching Film Production (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
TAG Astudiaethau Ffilm Adroddiadau Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.