Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (o 2015)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/U Saesneg Iaith a Llenyddiaeth diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2015. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Adnoddau Cefnogol

Mae modd archebu copiau o farddoniaeth Antholeg cyn-1914 trwy wasgu ar y ddolen isod. Plis sicrhewch eich bod yn cynnwys yr wybodaeth isod:

  • Rhif y ganolfan
  • Nifer y copiau sydd eu hangen
  • ArchebuCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rhodri Jones
029 2240 4292
Ebostio Rhodri

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Williams
029 2240 4292
Ebostio Mike

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kieran O'Brien
029 2240 4292
Ebostio Kieran

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol

TAG Saesneg Iaith (o 2015)   -    TAG Saesneg Llenyddiaeth (o 2015)   -    Holl Gymwysterau Saesneg


Entry Level English: Online CPD (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
TAG Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.