Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Saesneg Iaith (o 2015) Cymru yn unig

TGAU Saesneg Iaith o 2015 (Cymru yn unig)

Mae'r Fanyleb a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol i Gymru (i'w haddysgu o 2015) ar gael isod.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


i.e. Cylchgrawn

Croeso i rhifyn 15 i.e. cylchgrawn ar-lein saesneg.

Cofiwch roi eich barn!

Rhifynnau blaenorol ar gael yma.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2240 4289
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2240 4289
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Lewis Beecham
029 2240 5070
gcseenglish@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol

Entry Level English: Online CPD (England and Wales centres)
WJEC AS-A Level English Language: Online CPD (Wales centres only)
WJEC GCSE English Language: Online CPD (Wales centres only)
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Saesneg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.