Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Saesneg Iaith (o 2015)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/U Saesneg Iaith diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2015. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch

<


Cyrsiau DPP ar-lein

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

  • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8)
  • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod
  • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

  • (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth)

Canllawiau ar gyfer Asesiad Di-Arholiad

Mae angen mynediad at yr wefan ddiogel CBAC

Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar 'adnoddau' ac yna 'Deunydd Cefnogi Pwnc-benodol yn cynnwys DPP & Enghreifftiau'.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.


Swyddog Pwnc

Kirsten Wilcock
029 2240 4292
Ebostio Kirsten

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Williams
029 2240 4292
Ebostio Mike

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kieran O'Brien
029 2240 4292
Ebostio Kieran

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.ukCymwsyterau Perthnasol

TAG Llenyddiaeth Saesneg (o 2015)    -    TAG Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (o 2015)    -    Pob Cymhwyster Saesneg


Entry Level English: Online CPD (England and Wales centres)
WJEC AS-A Level English Language: Online CPD (Wales centres only)
WJEC GCSE English Language: Online CPD (Wales centres only)
 
Newydd
pdf document logo
TAG Saesneg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.