Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Drama a Theatr TAG UG/Safon Uwch (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Drama diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Dogfennau Uned 1

Rydym yn profi ambell i broblem gyda’r wefan ar hyn o bryd, byddwn yn llwytho taflenni Uned 1 i’r wefan cyn gynted â phosibl. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.


CBAC a Digital Theatre+

Rydym yn falch o gyhoeddi ein cydweithrediad â Digital Theatre+. Bydd y bartneriaeth hon yn rhoi mynediad i'n athrawon i lu o adnoddau am ddim i'w cynorthwyo wrth gyflwyno ein manyleb Drama (a Theatr).

Bydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau cyn hir – Tanysgrifiwch i'r e-lythyr i dderbyn y newyddion diweddaraf.


Gwobrau Delwedd Symudol

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA Logo

Llyfrau

Dros Bont Brooklyn

Sêl! Dros Bont Brooklyn gan Arthur Miller ar gael o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama am bris gostyngedig o £5.00 y copi. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges at plays@rwcmd.ac.uk yn nodi nifer y copïau yr hoffech eu cael. Cost postio a phacio yw:

  • 1 copi - £1.00
  • 2-5 copi - £2.50
  • 6-9 copi - £5.00
  • 10+ - Yn ddibynol ar gost Parcelforce

Medea

Mae cyfieithiad Gwyneth Lewis o Medea ar gael i'w brynu mewn siopau llyfrau lleol.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Wyn Jones
029 2240 4299
Ebostio Wyn

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Anna Parker
029 2240 4299
Ebostio Anna

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


TGAU Drama CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Drama ac Theatr Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.