Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Creadigol a'r Cyfryngau Tystysgrif Lefel 1 / 2


Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein cymhwyster galwedigaethol Lefel 1/2 'Y creadigol a'r Cyfryngau' wedi cael ei gymeradwyo i'w gynnwys yn nhablau perfformiad 2019 yr Adran Addysg a Sgiliau. Mae'r cymhwyster yn cynnig profiad dymunol o ddysgu cymhwysol i ddysgwyr, gyda gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn cael eu datblygu drwy dasgau pwrpasol wedi eu gosod yng nghyd-destun sector neu bwnc sydd yn meddu ar nifer o nodweddion gwaith go iawn.

Caiff pob cymhwyster ei adeiladu o unedau annibynnol mewn Celf, Cerddoriaeth, Y Cyfryngau, Dawns a Drama. Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 Y Creadigol a'r Cyfryngau yn gofyn i ddysgwyr gwblhau dwy uned orfodol ac un uned ddewisol, tra bo'r Tystysgrif Lefel 1 / 2 yn gofyn i ddysgwyr gwblhau dwy uned orfodol ac unrhyw dair uned ddewisol.


Dogfennau Allweddol

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc:
Celf a Dylunio

Mari Bradbury
029 2240 4305
Ebostio Mari

Swyddog Pwnc:
Dawns, Drama a Cherddoriaeth

Rachel Edwards
029 2240 4305
Ebostio Rachel

Dolenni Defnyddiol

Swyddog Pwnc: Cyfryngau

Rachel Edwards
029 2240 4305
Ebostio Rachel

Gweinyddiaeth

Dan Lloyd
029 2240 4305
Ebostio Dan

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Tystysgrif Lefel 1 / 2 Y Creadigol a'r Cyfryngau Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.