Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Adeiladu

Mae'r Dyfarniadau Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn caniatáu dysgu synoptig ac asesu mewn astudiaeth o broses ddylunio, adeiladu, a chynnal a chadw adeiladau. Dewis o dri dyfarniad i'w cymryd fesulun neu fel cyfuniad.

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0543/4)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0426/0)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/1271/2)

Achredwyd y tri Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig i'w hardystio am y tro cyntaf yn yr haf 2015. mae'r dyfarniadau yn cael eu cynnwys yn y Tablau Perffomiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2016/2017.


Mae Cymwysterau Cymru wedi llunio arolwg adborth ar y meini prawf cymeradwyo drafft ar gyfer y cymhwyster TGAU newydd mewn Technoleg Ddigidol. Mae’r meini prawf i’w gweld yma.

Bydd CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU mewn Technoleg Ddigidol pan mae’r meini prawf cymeradwyo yn orffenedig.

Byddem yn annog pawb sydd â diddordeb yn y cymhwyster hwn i roi adborth i Cymwysterau Cymru yma erbyn hanner dydd ar 29 Tachwedd 2019.


Meini Prawf Cymeradwyo Drafft ar Gyfer TGAU a TAG UG Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru wedi agor arolygon adborth am feini prawf cymeradwyo ar gyfer cymwysterau newydd fel a ganlyn:

  • TGAU Amgylchedd Adeiledig
  • TAG UG a Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig

Mae meini prawf cymeradwyo drafft ar gyfer y TGAU Amgylchedd Adeiledig i’w gweld yma; mae meini prawf cymeradwyo drafft ar gyfer TAG Amgylchedd Adeiledig i’w gweld yma.

Pan benderfynir yn derfynol ar y meini prawf cymeradwyo byddwn yn datblygu cymwysterau TGAU a TAG ar gyfer y pwnc Amgylchedd Adeiledig.

Anogwn unrhyw un sydd â diddordeb yn y cymwysterau hyn i roi adborth i Cymwysterau Cymru yma (ar gyfer TGAU) ac yma (ar gyfer TAG) erbyn hanner dydd ar 14 Mehefin 2019.

 

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

CITB logo

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 1/2 Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (15 Tachwedd 2018)

CBAC Lefel 1/2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (22 Tachwedd 2018)

CBAC Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (28 Tachwedd 2018)

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Allan Perry
029 2240 4259
Ebostio Allan
Andrew O'Regan
029 2240 4259
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.