Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol

Mae CBAC yn cynnig Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Cymhwysol ar lefel TAG.

Mae'r TAG TGCh Cymhwysol yn arloesol o ran ei asesiad ac yn cynnwys UG 2 uned/safon Uwch 4 uned (neu UG dwyradd)/dwyradd 8 uned.

Rhoddir dyfarniad terfynol TAG TGCh Cymhwysol yn 2018.

Newyddion

Er nad oes unrhyw beth penodol i gymryd lle'r TGAU TGCh Cymhwysol, mae CBAC wedi argymell TGAU newydd i'w chynnig fel cwrs byr, gradd unigol a dwyradd.

Mae manylebau, gwybodaeth bellach a deunydd cefnogi i'w cael ar y dudalen benodol ar gyfer y cymhwyster.

Adnoddau

  • Gellir cael cyn-bapurau a chynlluniau marcio'n rhad ac am ddim i staff addysgu ar ein Gwefan Ddiogel (bydd y manylion gan eich Swyddog Arholiadau).

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2240 4265
Ebostio Allan

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4265
Ebostio Kwai

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk