Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Busnes Cymhwysol TGAU

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Uwch Busnes Cymhwysol, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2012). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Am y Cymhwyster Hwn

Gradd Unigol

Mae'r Radd Unigol yn cynnwys dwy uned sy'n cael eu hasesu gan arholiad ac asesiad dan reolaeth.

Dwyradd

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r Ddwyradd gwblhau'r unedau Gradd Unigol a dwy uned bellach sydd hefyd yn cael eu hasesu gan arholiad ac asesiad dan reolaeth. Ceir dewis o asesiad dan reolaeth a amlinellir yn y ddogfen 'Briffiau Ymchwil'. Mae'r ddogfen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddyddiadau ar gyfer y cyfnod asesu ac ar gyfer cyflwyno samplau.


Asesiad dan Reolaeth

  • Mae Briffiau Ymchwil asesiadau dan reolaeth 2017/2018 ar gael ar y wefan ddiogel o Medi 2017.
  • Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad mewnol i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2240 4255
Ebostio Allan

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4255
Ebostio Kwai

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5477
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
TGAU Busnes Cymhwysol Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.