Tymor yr Hydref 2020

P'un a ydych chi am gael gwybod am ddyddiadau cau, amserlenni arholiadau, neu gefnogaeth a chysylltiadau defnyddiol- fe welwch y cyfan yma!


Mae'r Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref a'r Canllawiau ar weithredu’n ddiogel yn addysg Ôl 16 o fis Medi 2020 ymlaen yn awr ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 

CBAC TGAU Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg – Rhifedd Eduqas TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg

 

Bydd cyfres Tachwedd ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg – Rhifedd yn parhau fel y trefnwyd.  Y dyddiad cau i ysgolion a cholegau gofrestru dysgwyr yw 4 Hydref.

 

Eduqas Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol Lefel 3, TGAU eraill

 

Gellir cofrestru dysgwyr a oedd wedi'u cofrestru ar gyfer cyfres Mehefin 2020, neu lle mae achos cadarn y byddai'r dysgwyr wedi'u cofrestru, i sefyll arholiad yng nghyfres Tachwedd (nid oes cyfyngiad cofrestru ar gyfer Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol Lefel 3).

 

Dyddiadau cau cofrestru

 

Cymhwyster

Dyddiad Cau Cofrestru

Eduqas Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol Lefel 3

 

4 Medi

Eduqas TGAU (ac eithrio Saesneg a Mathemateg)

18 Medi

 

Amserlen

Mae amserlenni cyfres Tachwedd 2020 ar gael yma.

 

Cymwysterau ôl-16: canllawiau i athrawon mewn Colegau addysg bellach a chweched dosbarth mewn ysgolion

Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.