Mynediad Hawdd at arbenigwyr

Mae gan athrawon fynediad uniongyrchol at arbenigwyr pwnc a thimau cymorth canolfannau, drwy gydol y flwyddyn.

Yn wahanol i fyrddau arholi eraill, dydyn ni ddim yn gweithredu canolfannau galwadau. Does dim ffwdan, dim neidio drwy gylchoedd – dim ond mynediad syml at yr arbenigwyr!

Yn fwy na hynny, mae ein swyddogion pwnc i gyd yn gyn-athrawon sydd â phrofiad helaeth yn yr ystafell ddosbarth, maent hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu ein cymwysterau, ac felly maent mewn sefyllfa berffaith i roi'r holl gyngor ac arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Sesiynau Teachmeet a sesiynau athrawon ar-lein: Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol a'ch tudalennau pwnc i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau. Gallwch gael mynediad at sesiynau Teachmeet tîm Lloegr yma (link)

Cysylltwch â ni heddiw – rydym wrth law i helpu: