Addasiadau Haf 2021

Sut fydd graddau yn cael eu hasesu yn haf 2021 ar gyfer dysgwyr sy'n astudio cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'i gymeradwyo gan Gymwysterau Cymru?

 

Mae Llywodreath Cymru wedi cyhoeddi:

 

  • Defnyddir model Graddau wedi'u pennu gan y Ganolfan i ddyfarnu graddau dysgwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru. Ystyr hyn yw y bydd yr ysgol neu'r coleg yn asesu gwaith y dysgwr ac yn pennu gradd ar sail hynny.
  • Mae terfynau amser a rheolaethau asesiadau Di-arholiad yn cael eu tynnu. Fodd bynnag, anogir y canolfannau o hyd i gynnal rhywfaint o asesu di-arholiad er mwyn adeiladu ar ddysg a sgiliau dysgwyr.
  • Bydd CBAC yn cefnogi canolfannau i ddatblygu a chyflwyno prosesau sicrhau ansawdd mewnol.

Deallwn fod angen eglurder, a gwnawn bopeth y gallwn i sicrhau eich bod yn cael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf. Bydd ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a rhestr e-bost yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf.