Dysgu proffesiynol dan arweiniad arbenigwyr

Mae cyfleoedd dysgu proffesiynol ar-lein NEWYDD ar gyfer 2020/21 bellach wedi’u lansio! Gallwch hefyd gael mynediad at yr holl weminarau diweddaraf drwy fynd i'r tab hyfforddi ar eich tudalen gymwysterau gan ddefnyddio'r bar chwilio isod.

Eleni rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi gymryd rhan yn ein gweithdai a gweminarau Dysgu Proffesiynol.

 

Dyna pam y bydd ein holl sesiynau yn 2020/21 ar-lein. Darganfyddwch gymysgedd o weithdai byw, rhyngweithiol ac a recordiwyd ymlaen llaw er hwylustod i chi.

Byddwch yn cael yr holl fanteision o fynychu sesiwn dan arweiniad arbenigwyr heb orfod cadw pellter cymdeithasol na theithio.

  • Sicrhewch eich bod yn cael yr holl adborth diweddaraf ar asesiadau
  • Byddwch yn dod i wybod mwy am adnoddau dysgu AM DDIM
  • ac yn casglu awgrymiadau a strategaethau addysgu a dysgu ymarferol

Tîm Dysgu Proffesiynol
Cysylltwch â'r Tîm Dysgu Proffesiynol gydag unrhyw ymholiadau a newidiadau i archebion.
local_phone 029 2026 5024