Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2022

Rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc eraill i adolygu a diweddaru ein cyfres o Ddyfarniadau Galwedigaethol Cyfnod Allweddol 4, gan ystyried adborth a dderbyniwyd gennych chi a mynd i'r afael â newidiadau i bolisïau'r Llywodraeth a'r rheoleiddwyr ar yr un pryd.

 

Wrth ailddatblygu'r cymwysterau hyn, rydym wedi gofalu ein bod yn cadw'r elfennau sy'n bwysig i chi, gan gynnwys:

Ar yr un pryd, rydym wedi gwneud newidiadau i gefnogi cyflawniad a dilyniant myfyrwyr gan gynnwys cyflwyno asesiadau di-arholiad seiliedig ar farciau sy'n gyfadferol o fewn ac ar draws unedau.

 

Byddwn yn cyflwyno manylebau newydd neu fanylebau wedi'u hadnewyddu yn y meysydd pwnc canlynol.

Cymhwyster Eisiau gwybod mwy?

Busnes Adwerthu

Darganfyddwch mwy
Celfyddydau Perfformio Darganfyddwch mwy

Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

Darganfyddwch mwy

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Ffrangeg)

Darganfyddwch mwy

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Almaeneg)

Darganfyddwch mwy

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Sbaeneg)

Darganfyddwch mwy

Gweithredu Digwyddiadau

Darganfyddwch mwy

Lletygarwch ac Arlwyo

Darganfyddwch mwy
Peirianneg

Darganfyddwch mwy

TGCh

Darganfyddwch mwy

Yn ogystal, mae ein Dyfarniadau Galwedigaethol mewn Twristiaeth ac Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig yn dal i fod ar gael.

 

Archebwch eich lle yn rhad ac am ddim ar un o'n digwyddiadau lansio 

Cymhwyster Dyddiad  
Busnes Adwerthu 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Celfyddydau Perfformio 30 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi 21 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Cyfathrebu Busnes Byd-eang 30 Tachwedd Gwylio recordiad o'r weminar
Gweithredu Digwyddiadau 29 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Lletygarwch ac Arlwyo 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Peirianneg 30 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
TGCh 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar

Eisiau gwybod mwy?

 

Gallwch wylio ein gweminar isod i gael mwy o wybodaeth am ein cymwysterau newydd. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o'r sleidiau yma a darllen ein cwestiynau cyffredin yma