Mae gwefan CBAC wedi cael ei hail-strwythuro a'i hail-ddylunio er mwyn iddi fod yn well o ran hygyrchedd a defnyddioldeb ac yn rhwyddach i'w thrafod. Mae'n canolbwyntio ar adnoddau pwnc a chymhwyster, a rhoddwyd cynnig ar groes-gyfeirio eitemau o ddiddordeb perthynol.

Gellir cyrchu gwybodaeth yn ymwneud â'r holl bynciau a chymwysterau sydd ar gael yn gyflym trwy ddefnyddio'r dewislenni pwnc a lefel ar y dudalen gartref. Creuwyd "tudalen lanio" ar gyfer pob pwnc, lefel a chyfuniad pwnc/lefel.

Bydd pob "tudalen lanio" yn cynnwys cysylltau â dogfennau perthynol, cyrsiau datblygiad proffesiynol, eitemau newyddion ac eitemau sydd ar gael yn y siop.

Mae'r cynnwys hefyd wedi cael ei gategoreiddio er mwyn bod yn addas i wahanol gynulleidfaoedd - mae gan y bar mordwyo sydd bob amser i'w weld gysylltau ag adrannau ar gyfer Arholwyr, Swyddogion Arholiadau Myfyrwyr a Rhieni.

Bydd modd chwilio o bob tudalen ar y wefan. 

I gydfynd â Chynllun Iaith Gymraeg CBAC, bydd y wybodaeth ar wefan CBAC ar gael i aelodau o'r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg. Cliciwch ar y cyswllt English neu Cymraeg i edrych ar y dudalen gyfatebol yn Gymraeg neu Saesneg.

Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau am gynnwys y tudalennau pwnc, defnyddiwch y Cysylltiadau Pwnc i gysylltu a'r adran berthnasol.

Os bydd gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am ddefnyddio'r wefan, anfonwch neges e-bost at gwefan@cbac.co.uk