Safoni Graddau: Haf 2020

Eleni bydd eich graddau'n cael eu seilio ar Raddau Asesu Canolfannau a Threfnau Rhestrol y mae eich athrawon/darlithwyr wedi cyflwyno i ni. Mae angen cynnal safonau. Er mwyn gwneud hynny, byddwn ni'n defnyddio prosesau ystadegol i safoni eich graddau. Cafodd y prosesau hyn eu datblygu gan CBAC a'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, sef y corff sy'n rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru.

 

Trwy'r broses hon, gall dysgwyr fod yn sicr eu bod yn derbyn gradd deg, sydd ar safon gyson â'r blynyddoedd blaenorol â'r blynyddoedd i ddod.

 

Gallwch ddarganfod mwy yn y ddogfen Safoni Graddau.