Cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru

Oherwydd bod ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi'u cau a'r gyfres arholiadau haf wedi'i chanslo, mae athrawon ac ymgeiswyr wedi bod yn gofyn sut bydd hyn yn effeithio arnyn nhw. Isod mae ambell i gwestiwn cyffredin a'u hatebion.

Mae CBAC a'r rheoleiddwyr yn cydweithio i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn canlyniad teg. Ni ellir ateb bob cwestiwn yn llawn ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ac i wirio'r dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau i'r cwestiynau a'r atebion.

Cwestiynau ac atebion sy'n berthnasol i gymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru a gymeradwywyd gan Cymwysterau Cymru i'w defnyddio yng Nghymru yw'r rhain.

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â sgiliauallwybrau@cbac.co.uk