Cymwysterau Llwybrau - Cwestiynau Cyffredin

Mae'r cwestiynau a'r atebion hyn yn berthnasol i'n cyfres o gymwysterau Llwybrau Mynediad. 

 

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â sgiliauallwybrau@cbac.co.uk