Cwestiynau Cyffredin Cymwysterau Galwedigaethol

Cwestiynau ac atebion sy'n ymwneud â'n cymwysterau Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol a Lefel 3 Cymwysterau Cyffredinol Cymhwysol yw'r rhain.

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â sgiliauallwybrau@cbac.co.uk