Cwestiynau Cyffredin Cymwysterau Galwedigaethol

Oherwydd penderfyniad y llywodraeth i gau ysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac i ganslo'r gyfres arholiadau haf, mae athrawon ac ymgeiswyr wedi bod yn gofyn sut bydd hyn yn effeithio arnyn nhw. Isod mae ambell i gwestiwn cyffredin a'u hatebion.

Rydym yn cydweithio a'r rheoleiddwyr i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn canlyniad teg. Ni ellir ateb bob cwestiwn yn llawn ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ac i edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau i'r cwestiynau a'r atebion.

Cwestiynau ac atebion sy'n ymwneud â'n cymwysterau Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol a Lefel 3 Cymwysterau Cyffredinol Cymhwysol yw'r rhain.

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â sgiliauallwybrau@cbac.co.uk