Cwestiynau Cyffredin Coronfeirws – Cymwysterau Cyffredinol CBAC

Mae CBAC yn cydweithio â'r rheoleiddwyr i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn pob tegwch. Nid yw'n bosibl ateb pob cwestiwn yn llawn ar hyn o bryd. Gofynnir am eich amynedd. Dylech gyfeirio'n rheolaidd at y dudalen hon i weld y cwestiynau ac atebion diweddaraf.

 

Cymwysterau UG/Safon Uwch a TGAU a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru yn unig y cyfeirir atynt yn y cwestiynau ac atebion hyn. Nid ydynt yn berthnasol i gymwysterau UG a Safon Uwch a TGAU Eduqas a reoleiddir gan Ofqual. Gweler gwefan Eduqas am y wybodaeth ddiweddaraf am y cymwysterau hyn.

 

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â gwybodaeth@cbac.co.uk.