Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws – Sgiliau Hanfodol Cymru

Oherwydd penderfyniad diweddar y llywodraeth i gau canolfannau yng Nghymru, mae athrawon ac ymgeiswyr wedi bod yn gofyn sut y bydd hyn yn effeithio arnyn nhw. Isod mae ambell i gwestiwn cyffredin a'u hatebion.

 

Mae CBAC yn gweithio gyda Cymwysterau Cymru a'r cyrff dyfarnu Sgiliau Hanfodol Cymru eraill: Agored Cymru, City & Guilds a Pearson Education, i sicrhau canlyniad teg i ymgeiswyr. Cynhyrchwyd y cwestiynau cyffredin hyn ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu. Nid yw'n bosibl rhoi ateb llawn i bob cwestiwn ar hyn ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ac i edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau i'r cwestiynau a'r atebion.

 

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â sgiliauallwybrau@cbac.co.uk.