Cwestiynau Cyffredin CBAC i Ddysgwyr

Oherwydd penderfyniad diweddar y llywodraeth i gau ysgolion a cholegau yng Nghymru ac i ganslo'r gyfres arholiadau haf, mae athrawon ac ymgeiswyr wedi bod yn gofyn sut bydd hyn yn effeithio arnyn nhw. Isod mae rhai cwestiynau cyffredin a'u hatebion.

 

Mae CBAC yn cydweithio â'r rheoleiddwyr i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn pob tegwch. Nid yw'n bosibl ateb pob cwestiwn yn llawn ar hyn o bryd. Gofynnir am eich amynedd. Dylech gyfeirio'n rheolaidd at y dudalen hon i weld y cwestiynau ac atebion diweddaraf.

 

Cymwysterau UG/Safon Uwch a TGAU a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru yn unig y cyfeirir atynt yn y cwestiynau ac atebion hyn. Nid ydynt yn berthnasol i gymwysterau UG a Safon Uwch a TGAU Eduqas a reoleiddir gan Ofqual. Gweler gwefan Eduqas am y wybodaeth ddiweddaraf am y cymwysterau hyn.

 

Isod mae rhai cwestiynau cyffredin a'u hatebion wedi'u cynllunio ar gyfer ein dysgwyr.