Cwestiynau Cyffredin am drefniadau Cymwysterau Cyffredinol yn Haf 2021

Rydym yn ymwybodol bod cau'r ysgolion a'r colegau yn effeithio ar ddysgwyr sydd hanner ffordd drwy eu cyrsiau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn. Deallwn fod yr amharu ar yr addysgu a'r dysgu yn heriol i'r rheiny sy'n bwriadu cwblhau eu cymwysterau yn 2021. Felly, rydym wrthi ar hyn o bryd yn trafod datrysiadau posibl gyda Cymwysterau Cymru ac rydym wedi anfon arolwg byr at athrawon ynghylch addasiadau arfaethedig i TGAU ar gyfer 2021. Dyddiad cau yr arolwg yw 9 Gorffennaf. Rydym yn bwriadu rhyddhau addasiadau terfynol TGAU i ysgolion a cholegau cyn diwedd y tymor. Rydym hefyd yn ystyried addasiadau posibl i UG a Safon Uwch a byddwn yn gofyn am farn athrawon cyn diwedd y tymor. Mae'r cwestiynau cyffredin canlynol yn gywir pe byddai pob cymhwyster ac asesiad yn rhedeg yn ôl yr arfer.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd i gyfleu unrhyw benderfyniadau newydd a wneir.