Coronafeirws Cwestiynau Cyffredin - Asesiadau Di-Arholiad

Oherwydd penderfyniad diweddar y llywodraeth i gau ysgolion a cholegau yng Nghymru ac i ganslo'r gyfres arholiadau haf, ni chafodd pob dysgwr gyfle i gwblhau eu gwaith ar gyfer asesiadau di-arholiad. Arweiniodd hyn at nifer o gwestiynau oddi wrth y canolfannau. Isod mae'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnwyd.

Dalier sylw: mae'r cwestiynau hyn yn ymwneud â chymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a rheoleiddir gan Cymwysterau Cymru. Nid ydynt yn berthnasol i gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a reoleiddir gan Ofqual a'u dynodi i'w defnyddio yng Nghymru gan Cymwysterau Cymru. Mae gwefan Eduqas yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymwysterau hyn.

 

Os nad oes ymateb i'ch cwestiwn yma, cysylltwch â gwybodaeth@cbac.co.uk