Canllawiau i Ganolfannau

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n rheoleiddwyr fel mater o frys i sicrhau bod dysgwyr, sydd wedi gweithio'n galed wrth baratoi ar gyfer eu cymwysterau, yn cael eu trin yn deg, a'u bod yn cael graddau i'w galluogi i symud ymlaen yn eu bywydau a'u dysgu.

Dysgwch fwy am sut bydd graddau'n cael eu dyfarnu yr haf hwn.

 

Graddau Asesu Canolfannau

Seilir graddau asesu canolfannau ar yr hyn y byddai athrawon yn ei ddisgwyl i bob dysgwr ei gyflawni i bob cymhwyster. Mae angen iddynt gynrychioli barn yr athro sy'n deg, yn rhesymol ac wedi'i hystyried yn ofalus o ran y radd y byddai'r ymgeisydd yn fwyaf tebygol o'i hennill dan amgylchiadau arferol.

Gallwch ddarllen mwy am sut i baratoi a chyflwyno Graddau Asesu Canolfannau, a threfnau rhestrol, yn yr erthygl hon – mae ein harbenigwyr pwnc hefyd wedi creu Canllawiau Pwnc defnyddiol, a chanllawiau fideo byr (ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Chymwysterau Galwedigaethol) i esbonio ymhellach yr hyn rydym yn ei wneud i gefnogi canolfannau a dysgwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol:

  • Safoni
  • Diwrnodau canlyniadau
  • Apeliadau
  • Ymgeiswyr Preifat

Cyhoeddiadau Diweddaraf