Apeliadau: Haf 2020

Er gwaethaf y ffaith bod yr arholiadau haf eleni wedi’u canslo oherwydd y pandemig COVID-19, bydd y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn derbyn graddau wedi’u cyfrifo o hyd eleni.

 

Byddwch chi’n derbyn eich graddau ar y dyddiadau canlynol:

  • 13 Awst: UG, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru Uwch a chymwysterau Lefel 3
  • 20 Awst: TGAU, Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen a chymwysterau Galwedigaethol eraill

 

Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi derbyn y radd anghywir, rydym wedi paratoi’r daflen ffeithiau ddefnyddiol hon sy’n crynhoi ein proses Apeliadau. Ond, cofiwch, y dylech chi drafod â’ch athro/darlithydd os oes angen cyngor ac arweiniad pellach arnoch chi.