Sut bydd eich graddau yn cael eu penderfynu yn 2021?

Sut bydd eich graddau yn cael eu penderfynu yn 2021? 

 

Rydym yn cydnabod ei bod wedi bod yn flwyddyn anodd i fyfyrwyr a bod amharu wedi bod ar eich dysgu, a'ch bod wedi wynebu newidiadau i'r ffordd rydych chi'n astudio. 

 

Mae'r Gweinidog Addysg wedi penderfynu os ydych chi'n dilyn cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yr haf hwn (2021), eich athrawon neu eich darlithwyr fydd yn penderfynu ar eich gradd. Ni fydd arholiadau nac asesiadau allanol.  

 

Gallwch ddarllen ein Canllaw Myfyrwyr defnyddiol i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar sut y bydd eich graddau'n cael eu pennu ar gyfer haf 2021.