Sut bydd eich graddau yn cael eu penderfynu yn 2021?

Sut bydd eich graddau yn cael eu penderfynu yn 2021? 

 

Rydym yn cydnabod ei bod wedi bod yn flwyddyn anodd i fyfyrwyr a bod amharu wedi bod ar eich dysgu, a'ch bod wedi wynebu newidiadau i'r ffordd rydych chi'n astudio. 

 

Mae'r Gweinidog Addysg wedi penderfynu os ydych chi'n dilyn cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yr haf hwn (2021), eich athrawon neu eich darlithwyr fydd yn penderfynu ar eich gradd. Ni fydd arholiadau nac asesiadau allanol.  

 

Gallwch chi ddarllen llythyr Cymwysterau Cymru i ddysgwyr am fwy o wybodaeth ac am gwestiynau cyffredin defnyddiol.