Cwestiynau Cyffredin

Deallwn fod hwn yn gyfnod heriol, i'r dysgwyr yn arbennig. Rydyn ni felly wedi datblygu amrywiaeth o Gwestiynau Cyffredin i'ch helpu chi. Byddan ni’n diweddaru’r rhain yn rheolaidd – felly cofiwch edrych arnyn nhw bob hyn â hyn.

Ni all CBAC ddarparu na thrafod canlyniadau â dysgwyr, eu rhieni, neu warcheidwaid hyd yn oed os yw'r ysgol/coleg ar gau. Rhaid trafod pob mater yn ymwneud â chanlyniadau â staff yn yr ysgol/coleg.

Dylai dysgwyr edrych ar wefan eu hysgol/coleg am wybodaeth am gasglu canlyniadau.