Canlyniadau Haf 2021

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi'r holl wybodaeth y dylai fod ei hangen arnoch ynghylch canlyniadau Haf 2021, gan gynnwys manylion am sut penderfynwyd ar raddau, sut i wneud apêl, a gwybodaeth am gymorth a chysylltiadau. 

 

Cwestiynau Cyffredin

  • Sut ydw i'n cael fy nghanlyniadau?
  • Sut mae graddau'n cael eu cyfrifo?
  • Gwneud apêl
  • Cefnogaeth a chysylltau