Canllawiau Adroddiadau Canlyniadau i athrawon

Darllenwch ein dogfennau Canllawiau Adroddiadau Canlyniadau isod i gael gwybodaeth ychwanegol i'ch helpu i ddeall sut rydym wedi cyfrifo canlyniadau eich myfyrwyr, a'r data a ddefnyddiwyd gennym wrth gyfrifo.

Mae adroddiadau manwl ar gael i athrawon ar y Wefan Ddiogel.