Addasiadau Haf 2021

Mae Grŵp Ymgynghorol Dylunio a Chyflawni Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod asesiadau TGAU a UG/Safon Uwch yn 2021 yn seiliedig ar:

  • Asesiadau Di-arholiad – manylion i'w gweld yn y llyfryn gwybodaeth Asesu di-Arholiad
  • Asesiadau mewnol – yn seiliedig ar ddeunyddiau asesu CBAC sy'n bodoli'n barod ac i’w cyflwyno gan ganolfannau o fewn cyfnod amser eang
  • Asesiadau wedi'u gosod a'u marcio'n allanol – i'w cyflwyno'n hyblyg o fewn cyfnodau asesu cymwysterau yn ôl i gofynion addysgu a dysgu lleol

 

Dadlwythwch lyfrynnau Addasiadau isod ar gyfer Asesiadau di-Arholiad, Lefel 1/2, Lefel 3, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol Cymru.

Deallwn fod angen eglurder, a gwnawn bopeth y gallwn i sicrhau eich bod yn cael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf. Bydd ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a rhestr e-bost yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf.