Asesiadau 2021: Sicrhewch eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch

Ysbrydolwch ac ysgogwch ddiddordeb eich dysgwyr gydag amrywiaeth heb ei ail o offer dysgu ac addysgu ac adnoddau am ddim, perffeithiwch eich gwybodaeth broffesiynol a'ch ymarfer, dysgwch am yr addasiadau sy'n cael eu gwneud i'ch cymwysterau, gwelwch ein Llinell Amser i Ganolfanau diweddaraf – a sicrhewch eich bod yn cael yr holl gymorth ac arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch!

 

Gallwch hefyd lwytho ein dogfen Dileu Mythau ddiweddaraf i lawr i ddarganfod mwy am yr amrediad o dystiolaeth y gall ysgolion a cholegau ei ddefnyddio i bennu graddau TGAU ac UG/Safon Uwch. 

 

Disgrifyddion Graddau - cymwysterau TGAU a TAG CBAC

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi disgrifyddion graddau ar gyfer ein cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch CBAC. Mae'r rhain i'w defnyddio gan athrawon/darlithwyr wrth iddynt bennu graddau myfyrwyr yn haf 2021. Mae’r disgrifyddion graddau TGAU a TAG iw cael mewn llyfrynnau ar wahân.

 

Newyddion Diweddaraf: