Addasiadau ar gyfer cymwysterau CBAC TGAU, UG a Safon Uwch yn 2022

Cadarnhaodd Cymwysterau Cymru y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cymeradwyo yn cael eu hasesu drwy arholiadau ac asesiadau di-arholiad fel arfer yn haf 2022. Fodd bynnag, bydd addasiadau wedi'u gwneud iddynt. Gwnaethom ymgynghori â chanolfannau, dysgwyr, rhieni a gofalwyr yn ystod tymor yr haf, ac mae'r addasiadau dilynol ar gyfer ein cymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch yn 2022 bellach i'w gweld isod.  

Ar gyfer athrawon sydd eisiau mwy o wybodaeth am Addasiadau haf 2022, ewch i'r Wefan Ddiogel.