Trefniadau Asesu UG/Safon Uwch a TGAU 2022

Cadarnhaodd Cymwysterau Cymru y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cymeradwyo yn cael eu hasesu drwy arholiadau ac asesiadau di-arholiad fel arfer yn haf 2022. Fodd bynnag, bydd addasiadau wedi'u gwneud iddynt. Gwnaethom ymgynghori â chanolfannau, dysgwyr, rhieni a gofalwyr yn ystod tymor yr haf, ac mae'r addasiadau dilynol ar gyfer ein cymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch yn 2022 bellach i'w gweld isod.  

Haf 2022: Trefniadau wrth gefn 


Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ei ddogfen arweiniad ar drefniadau asesu wrth gefn ar gyfer haf 2022 i'w defnyddio os na fydd yn bosibl cynnal arholiadau.

 

Gallwch lawrlwytho arweiniad Cymwysterau Cymru yma.

 

Trefniadau wrth Gefn: Deunyddiau canllawiau canolfannau

 

Rydym wedi datblygu'r deunyddiau canlynol i gefnogi canolfannau â'u trefniadau wrth gefn:

  • Fframweithiau Asesu Cymwysterau
  • Canllawiau Canolfannau ar greu deunyddiau asesu
  • Canllawiau i gefnogi canolfannau wrth iddynt asesu perfformiad dysgwyr yn wrthrychol

Mae'r canllawiau hyn ar gael i ganolfannau eu gweld ar ein Gwefan Ddiogel.