Trefniadau Asesu Cymwysterau Galwedigaethol 2022

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am addasiadau i Gymwysterau Galwedigaethol CBAC a chymwysterau cyffredinol eraill yn ein llyfryn isod. Mae llyfrynnau hefyd ar gael ar gyfer Addasiadau i TGAU ac Addasiadau i UG/Safon Uwch.

 

Addasiadau Haf 2021/22: Cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill

 

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i roi help ac arweiniad i chi - cysylltwch os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

  • Addasiadau / trefniadau asesu i'ch cymhwyster
  • Gwybodaeth Ymlaen Llaw
  • Monitro parhaus
  • Graddio pynciau galwedigaethol a phynciau cyffredinol eraill ym mis Ionawr a Haf 2022.
  • Trefniadau ar gyfer Haf 2023