2022: Popeth y mae angen i chi ei wybod

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi athrawon a dysgwyr drwy gydol 2021/22, a byddwn yn parhau i roi'r holl wybodaeth ddiweddaraf y mae ei hangen arnoch yma i'ch helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.