Q Menu

Ffurflenni

Gellir llwytho fersiynau Saesneg o'r canlynol i lawr o www.jcq.org.uk (gellir llwytho'r fersiynau Cymraeg i lawr isod)

Trefniadau Mynediad

JCQ/AA FFURFLEN 1 - Cais am Drefniadau Mynediad i ymgeiswyr ac eithrio'r rhai ag anhawster dysgu (nid TAG na TGAU).

JCQ/scribe FFURFLEN 2 - Taflen glawr Ysgrifennydd.

JCQ/pr.asst FFURFLEN 3 - Taflen glawr Cynorthwy-ydd Ymarferol.

JCQ/WP FFURFLEN 4 - Taflen glawr Prosesydd Geiriau.

JCQ/Transcript FFURFLEN 5 - Taflen glawr Trawsgrifiad.

JCQ/Sign FFURFLEN 6 - Taflen glawr Dehonglydd Iaith Arwyddion.

JCQ/OLM FFURFLEN 6A - Taflen Glawr Addaswyr Iaith Arwyddion.

JCQ/Modified Papers FFURFLEN 7 - Cais am bapurau wedi'u haddasu (Rhaid gwneud cais ar-lein am bapurau TGAU a TAG).

JCQ/AA/LD FFURFLEN 8 - Cais am drefniadau mynediad i ymgeiswyr ag anawsterau dysgu (nid TAG na TGAU).

Hysbysiad Gwarchod Data ar gyfer Cymwysterau TGAU a TAG/DUE

JCQ/CA FFURFLEN 9 - Hysbysiad o Drefniadau Mynediad (Unedau Prif Ddysgu gyda Chymhwyster Diploma).

Ystyriaeth Arbennig

JCQ/SC FFURFLEN 10 - Cais am Ystyriaeth Arbennig

Lefel Mynediad

JCQ/EL/NF FFURFLEN 11 - Hysbysiad o Drefniadau Mynediad (TLM).

JCQ/EL/AA FFURFLEN 12 - Cais am Drefniadau Mynediad (TLM).

JCQ/EL/CS FFURFLEN 13 - Taflen glawr

Ffurflenni Amrywiol

JCQ/ME FFURFLEN 14 - Ffurflen Hunan-ardystio.

JCQ/LCW FFURFLEN 15 - Ffurflen Hysbysu Gwaith Cwrs Coll.

Ffurflen VRQ/NVQ/EA - Cais am addasiadau rhesymol (asesiadau allanol)

Ffurflen VRQ/NVQ/IA - Cais am addasiadau rhesymol (Unedau a Asesir yn Fewnol)

Ffurflen VRQ/NVQ/SC - Cais am Ystyriaeth Arbennig (cymwysterau galwedigaethol/perthynol)