Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Amserlenni Arholiadau

Dyddiadau Allweddol ar gyfer Swyddogion Arholiadau

Cael gwybod pryd fydd yr arholiadau, pryd fydd y canlyniadau yn cael eu rhyddhau a phryd i gyflwyno gwaith cwrs.


Lawrlwytho dyddiadau allweddol (Cyffredinol a Galwedigaethol)

Lawrlwytho dyddiadau allweddol (Bagloriaeth Cymru)


Manylion Cyswllt

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

Cofrestru Canolfannau

Hannah Gardner
029 2026 5077/5089
centres@wjec.co.uk

Mwy o Gysylltiadau