Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Danfon Sgriptiau

Rhaid danfon y sgriptiau cyflawn a r gofrestr presenoldeb i gydfynd â hwy at yr arholwr a bennwyd gan ddefnyddio'r amlenni sgriptiau plastig a r labeli cyfeiriad a ddarperir. Rhaid danfon y sgriptiau ar ddiwrnod yr arholiad lle bynnag y bo'n bosibl gwneud hynny ac yn bendant o fewn un diwrnod gwaith i'r arholiad.

Dylai canolfannau yn Lloegr gyfeirio at y cyfarwyddiadau a gyhoeddir gan DfE ar gyfer danfon sgriptiau:

Canllawiau ar dosbarthiad o paparau cwestiynau

Rhestr wirio gwasanaeth labelu melyn

Dylai canolfannau yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a thramor ddefnyddio'r post dosbarth cyntaf, neu'r post parseli i anfon pecynnau mawr.