UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
Manyleb Technoleg Ddigidol UG/Safon Uwch

Mae cymhwyster TAG UG a Safon Uwch CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn meithrin dealltwriaeth dysgwyr o'r technolegau digidol a ddefnyddir gan unigolion a sefydliadau dros y byd, gan gynnwys sut maent wedi datblygu a sut maent yn parhau i newid.

Mae'r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth ddofn o'r ffyrdd y mae datblygiadau arloesol mewn technoleg ddigidol, a'r lefelau cynyddol o gysylltedd rhyngddynt, yn effeithio ar fywydau'r rhai sy'n eu defnyddio ac ar y gymdeithas ehangach.  

Bydd dysgwyr hefyd yn meithrin sgiliau ymarferol wrth ddatblygu cynhyrchion digidol creadigol a datrysiadau digidol i broblemau a wynebir gan sefydliadau, gan gefnogi eu cynnydd tuag at gyflogaeth mewn gyrfa sy'n defnyddio technolegau digidol neu at raglen addysg uwch sy'n ymwneud â thechnolegau digidol.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
photo of Andy Parker
Oes gennych chi gwestiwn?
Andy Parker ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Andy Parker