UG/Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Cyn-Bapurau
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
AS/A Level English Literature Specification
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg yn seiliedig ar argyhoeddiad y dylai'r astudiaeth o Lenyddiaeth annog mwynhad o astudiaethau llenyddol yn seiliedig ar ymateb personol gwybodus i amrywiaeth o destunau.  

Mae'n rhoi cyflwyniad i ddysgwyr i ddisgyblaeth astudiaethau lenyddol uwch ac yn cyflwyno cyfleoedd ar gyfer darllen yn eang ac ar gyfer cynnig ymatebion creadigol a gwybodus i bob un o'r prif genres llenyddol sef barddoniaeth, rhyddiaith a drama. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Adnoddau Digidol
  • Deunyddiau Cwrs
  • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

  • Cyrsiau
  • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Rhodri Jones
Oes gennych chi gwestiwn?
Rhodri Jones ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Michael Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4292
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Aston Jones
Phone icon (Welsh) 029 2240 4292
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Rhodri Jones