Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi - Dysgu o 2022

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
Manyleb Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi Lefel 1/2

Bydd ein Dyfarniad Galwedigaethol mewn Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o'r sector Chwaraeon a Hyfforddi ac yn rhoi cyfleoedd iddynt feithrin sgiliau ymarferol cysylltiedig. Mae'n ymdrin â ffitrwydd ar gyfer chwaraeon, gwella perfformiad mewn chwaraeon ac egwyddorion hyfforddi. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
photo of Sean Williams
Oes gennych chi gwestiwn?
Sean Williams ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Andrew O’Regan
Phone icon (Welsh) 029 2240 4271
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Sean Williams