UG/Safon Uwch Hanes

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Cyn-Bapurau
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
UG/Safon Uwch Hanes Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Hanes yn annog astudiaeth gyfun o hanes. Gall dysgwyr astudio hanes ar sawl graddfa a dimensiwn, gan gynnwys cyfnod, manwl ac eang.  

Anogir dysgwyr i gaffael amrediad eang o wybodaeth hanesyddol ac amrediad llawn o sgiliau. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Adnoddau Digidol
  • Deunyddiau Cwrs
  • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

  • Cyrsiau
  • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Neil Evans
Oes gennych chi gwestiwn?
Neil Evans ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Eira Morgan
Phone icon (Welsh) 029 2240 4277
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Neil Evans
Dyddiadau Allweddol
2020
13
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020